Undian

Maklumat dalam portal ini banyak membantu saya.
 

Kemudahan

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
PDF Print E-mail

SENARAI TUGAS UNIT PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN, KEWANGAN DAN KUALITI


Bertanggungjawab kepada Ketua Penolong Pengarah di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

 

BIDANG PENTADBIRAN, PERKHIDMATAN DAN KEWANGAN


PENTADBIRAN


1) Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan, keselamatan, penyelenggaraan dan keceriaan.

2) Mengawal selia pengurusan berkaitan dengan penggunaan kemudahan premis BTPN, PTPB dan PKG.

3) Mengawal selia perolehan dan penyelenggaraan aset.

4) Menyediakan dan menyelaraskan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) BTPN, PTPB dan PKG.

5) Mengurus dan menyelia pengurusan pentadbiran.

6) Melaksanakan mesyuarat keutuhan.

7) Menyelaras tugas-tugas staf sokongan.

 

PERKHIDMATAN


1) Mengawal selia urusan perkhidmatan dan perjawatan.

2) Mengawal selia semua rekod dan maklumat perkhidmatan pegawai dan staf dari semasa ke semasa.

 

KEWANGAN


1) Menyediakan anggaraan belanja mengurus (ABM) BTPN, PTPB dan PKG.

2) Melaksanakan agihan dan mengawal selia perbelanjaan kewangan BTPN, PTPB dan PKG mengikut peraturan kewangan.

3) Melaksanakan mesyuarat kewangan.

4) Melaksanakan dan mengawal selia semua urusan yang berkaitan kewangan serta akaun BTPN, PTPB dan PKG.

 

KUALITI


1) Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008.

 

BIDANG UMUM


1) Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Ketua Penolong Pengarah dari semasa ke semasa.

 
 

Kemas kini

24 Mac 2017 /

25 JAMADILAKHIR 1438H